Aeldari: Datacard

SKU:WH40KELDAR16 Hết hàng
784,000₫

Description

Datacards giúp bạn dễ dàng tham khảo các quy tắc giữa trận chiến. Chứa các Strategems và Psychick-power, để không quên các quy tắc quan trọng vào thời điểm quan trọng.

 

Bộ bài này chứa 93 datacards, được chia như sau:

- 30x Asuryani Stratagem Datacards

- 16x Harlequin Stratagem Datacards

- 6x Craftworld Stratagem Datacards (Ulthwé, Alaitoc, Biel-Tan, Iyanden, Saim-Hann, and Ynnari)

- 3x Saedath Stratagem (Light, Dark, Twilight) Datacards

- 6x Psychic-power Phantasmancy Discipline Datacards

- 6x Revenant Discipline Psychic Power Datacards

- 6x Battle Runes Psychic Power Tech Cards

- 6x Runes of Destiny Psychic Power Datacards

- 6x Runes of Fortune Psychic Power Tech Cards

- 1x Smite Psychic Power Datacard

- 7x Stratagem Datacards cơ bản

Bạn sẽ cần một bản sao của Warhammer 40.000 Core Book và Codex: Aeldari để sử dụng đầy đủ các thẻ này.

 

Để mua sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ The Lords Wargames tại : 

Địa chỉ : 86 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62818340