Space Marine: Primaris Chaplain

SKU:SPACMARINE120 Hết hàng
900,000₫

Description

Là lãnh đạo tinh thần của Chapters, Chaplains là những tu sĩ-chiến binh đáng kính, người chủ trì những buổi cầu nguyện, bảo tồn các nghi lễ và thực hành các nghi thức cổ xưa để khai tâm, bào chữa và chuộc tội, rất quan trọng đối với một Space Marine Chapter, giống như việc ghi công các chiến binh về danh dự hay kỹ năng chiến đấu của họ . Mỗi Chapter đều có Chaplain riêng của họ, lãnh đạo cả về tinh thần và chiến đấu, và có cấp bậc của họ chỉ đứng sau các Captain .