Chính sách đổi trả

Điều kiện đổi trả

Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận sản phẩm trong những trường hợp sau:

  1. Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website của cửa hàng tại thời điểm đặt hàng.
  2. Không đủ số lượng, không đủ bộ phận như trong đơn hàng.
  3. Bộ phận đã bị hư gãy trước khi mở hộp

 Khách hàng có trách nhiệm thông báo các vấn đề trong vòng 48h sau khi nhận sản phẩm. 

Thời gian gửi trả sản phẩm: trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận sản phẩm.

Địa điểm đổi trả sản phẩm: Khách hàng có thể mang hàng trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi hoặc chuyển qua đường bưu điện.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại/Fan Page hoặc trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi.

 


Conditions of return

Customers need to check the condition of the goods and can exchange/return the goods at the time of delivery/receipt of the products in the following cases:

1. Goods at reception do not match the ordered products as described in the store website.

2. Not enough quantity, missing parts.

3. Some parts were already broken when opening the package.

The customer is responsible for informing about the problem within 48 hours after the reception of the goods.

Product return notice time

Time to send to return the product: within 14 days after receiving the product.

Product return location: Customers can bring the goods directly to the store or send them by post.

 In case customers have comments/complaints related to product quality, please contact us at phone number/Fan Page or directly at our store.