Adepta Sororitas: Combat Patrol

SKU:WH40KSISCP
3,528,000₫

Description

Adepta Sororitas dược huấn luyện nghiêm ngặt và chiến đấu với sự cuồng nộ dữ dội, ngoan đạo không thể lay chuyển, và không bao giờ dừng bước. Họ tiêu diệt những tổ chức dị giáo, các giống loài xenos, mutants, và mọi loại quỷ dị hình khi họ lan truyền ánh sáng của God-Emperor bằng cơn thịnh nộ và lửa.

Nếu bạn muốn giải phóng sự tận trung của các Sisters of Battle, bộ Combat Patrol: Adepta Sororitas cũng cấp cho bận tất cả unit bạn cần để bắt đầu. Những mô hình trong hộp này được lựa chọn đặc biệt để phù hợp với trò chơi  ở mức Combat Patrol (500 điểm) 

Bộ này bao gồm những mô hình nhựa nhiều phần sau:

– 1x Canoness
– 1x Rhino
– 1x Repentia Superior
– 1x Penitent Engine
– 3x Arco-flagellants
– 4x Sisters Repentia
– 5x Seraphim
– 10x Battle Sisters

Những mô hình này kèm theo 17 đế tròn 32mm, 7 đế tròn 25mm, 3 đế bay 45mm, 1 đê tròn 50mm, và một tấm decal Adepta Sororitas. Các mô hình này chưa được sơn và cần lắp ráp – chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng keo Citadel Plastic Glue và sơn Citadel paints.
 
Để mua sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ The Lords Wargames tại : 

Địa chỉ : 86 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62818340