Aeldari :Codex

SKU:WH40KELDAR05 Hết hàng
1,323,000₫

Description

Bên trong quyển codex 200 trang này, bạn sẽ tìm thấy:

- Sâu hơn về tiểu sử của Aeldari, từ sự nổi lên và sụp đổ cho đến các phe phái tách ra từ nền văn minh ban đầu của họ, cũng như thông tin về các Craftworlds như Biel-Tan, Saim-Hann, Iyanden và Ulthwé

- Các tác phẩm nghệ thuật hoành tráng mô tả nhiều khía cạnh của nền văn minh vĩ đại một thời và đầy cảm hứng này, từ những Aspect Warriors đáng sợ đến những Corsairs hung hãn.

- Tất cả các quy tắc bạn cần để chơi một đội quân Aeldari, có thể là craftworlders, Ynarri, Harlequins, Corsairs, hoặc lực lượng phối hợp, bao gồm 57 datasheets, từ chiến tướng Avatar of Khaine cho đến cấp bậc thông thường như các Guardian Defenders

- Tất cả các quy tắc bạn cần để lãnh đạo lực lượng Asuryani, Harlequin và Ynarri trong Crusade và các trận đối kháng, bao gồm Agendas, Battle Traits, Requisitions, Crusade Relics và các chiến thuật độc đáo cho mỗi phe của Aeldari

- Những mô hình của Aeldari được 'Eavy Metal sơn tuyệt đẹp

 

Để mua sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ The Lords Wargames tại : 

Địa chỉ : 86 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62818340