Space Marines: Dark Angels Primaris Upgrade Pack

SKU:WH40KDAN03 Hết hàng
392,000₫

Description

Bộ nâp cấp này gồm các thành phần nhựa để nâng cấp Primaris Space Marines với biểu tượng và chi tiết cụ thể cho Dark Angel. Bộ này gồm 21 thành phần:

- 5 miếng giáp vai Dark Angel Mk X power armour, sử dụng cho Hellblasters và Intercessors;

- 2 miếng giáp vai Dark Angel Mk X Gravis armour để nâng cấp cho Aggressors;

- 1 miếng giáp vai Dark Angel Mk X power armour, sử dụng cho nhân vật/Sergeants;

- 1 miếng giáp vai Dark Angel Mk X Gravis armour, sử dụng cho Aggressors/Sergeants;

- 2 đầu trần Dark Angel;

- 1 đầu đội mũ Dark Angels;

- 1 tay trái và thanh kiếm power sword riêng biệt thiết kế cho Intercessor;

- 1 tay trái Dark Angels/Sergeant đính kèm bàn tay cho Intercessor;

- 2 reliquaries;

- 1 book;

- 2 túi treo biểu tượng;

- 1 khiên che ngực.

Để mua sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ The Lords Wargames tại : 

Địa chỉ : 86 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62818340