Space Marines: Ultramarines Primaris Upgrades

SKU:WH40KUTM03 Hết hàng
392,000₫

Description

Bộ gồm các thành phận nhựa có thể được sử dụng để nâng cấp nhiều loại Primaris Space Marines với biểu tượng và chi tiết cụ thể cho các anh hùng Ultramarines Chapter. Tổng cộng 20 thành phần được bao gồm:

- 5 miếng đệm vai Ultramarines MK X, để sử dụng với Hellblasters và Intercessors;

- 3 purity seals;

- 2 miếng đệm vai mk x Gravis MK X GREDIS để sử dụng với Aggressors;

- 2 đầu trần (một với tóc, một không);

- 1 đầu đội mũ Ultramarines;

- 1 huy hiệu Marksman;

- 1 miếng đệm vai MK X Power Armor, được thiết kế cho các Sergeants / nhân vật từ đội Hellblaster và Intercessor;

- 1 miếng đệm vai MK X Gravis Power Armor, được thiết kế cho các Sergeants / nhân vật từ các độiAggressor;

- 1 Sergeants / cánh tay nhân vật cầm gladius (và một bao kiếm cho said gladius);

- 1 cánh tay Sergeant / cánh tay nhân vật với auspex;

- 1 túi lựu đạn.

Để mua sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ The Lords Wargames tại : 

Địa chỉ : 86 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62818340